Bevaringsverdige bensinstasjoner #7

Rognes, Sør-Trøndelag
Takk til Kristian for bildene!

Comments are closed.