VW til 1000 – 2022

Tyrigrava 8. mai 2022. Arr follo VW Klubb
Alle foto: Bård Gundersen (takk til han!)

Comments are closed.