VW til 1000

Tyrigrava 14, mai Arr: Follo VW Klubb
Alle foto: Bård Gundersen (takk til han)

Comments are closed.