Esso!

Esso brukte i mange år «dråpen» i sin logo. Denne figuren med en oljedråpe som hode gikk igjen i nøkkelringer, brosjyrer, askebegere, kortstokker, klistremerker, osv. Figuren ble brukt fra 50 tallet og ble «modernisert» flere ganger gjennom årene. Nøkkelringen til venstre er fra 60-70 tallet og hans kvinnelige kollega er nok en nyere produksjon. Kulepennene deres var det også stil over; en liten oljeboks som fløt i olje (selvfølgelig) og strevde med å komme til overflaten alt etter hvilken vei pennen ble holdt. Alt var bedre før i tiden!