Husker du slike?

Jeg husker godt en nabo som hadde en gammel Opel med en nikkende hund på hattehyllen. De fantes i forskjellige størrelser og «raser» og ble ofte kalt for nikkehund. Dette var ikke helt riktig betegnelse da de også fantes som katter og tigrer. Den siste tror jeg var en pr-sak for Esso da de som kjent hadde en «tiger på tanken». Intensiteten på nikkingen kunne en justere med ett lodd innerst på halsen. Folkevognen var jo selvfølgelig ikke den enkleste bil å plassere en slik i men en kunne kjøpe hattehyller som ekstrautstyr. Nikkedyrene finner en av og til på markeder men etter de startet opp nyproduksjon av de skal det ikke være vanskelig å få fatt i. Hunden er en gammel sak kjøpt på marked for mange år siden mens katten er en repro som er kjøpt på Ruth66