Varm bil?

På denne tiden av året er det greit å ha muligheten til å ha litt luftsirkulasjon i folkevognen når du luft21parkerer i solsteiken. Mange løsninger på dette problemet har vært produsert opp igjennom tidene og her er 3 av de. Først ut er produsert av «Regus». Disse ble levert som par og var merket med hvilken side de tilhørte. Et finmasket nett gjorde at mygg og andre dyr holdt seg på utsiden av bilen.

luft31Nettet på neste er ikke så finmasket men desto mer effektiv blir luftingen. Det fantes mange produsenter og de var mer universal og passet mange bilmerker. Det ser kanskje spinkelt ut men den holdes på plass med å presses inn i føringslister pluss ned på ruten.

luft11Sist ut er produsert av «ILA». De var kanskje vel så mye beregnet for bruk under kjøring. En kanal var beregnet for luft inn og en var beregnet for å få luften ut igjen. I tillegg var det en luke på innsiden for å justere «trekken». I følge reklamen skulle det bli slutt på dugg og røykelukt.

Jeg mener at alle tre har blitt reprodusert og skulle dermed bli lett å få tak i om det skulle bli for hett. PS: Bilen på bildene er våt pga en nødvendig vask, selv på Vestlandet er det tørt og varmt for tiden!