Oljens eventyr

I jakten etter eldre bensinstasjoner fikk jeg boken «Oljens Eventyr» av JonnS. Den er gitt ut i forbindelse med «Norsk Brændselolje» sitt 30 års jubileum i 1950 og forteller oljens og selskapets historie. På «midtsiden» finner en 8 av norsbrselskapets stasjoner avbildet; alt fra den enkle lille med en pumpe på utsiden til de mest praktfulle funkisbygg.  Det er vel grunn til å tro at «de svevende takene» i bla Gjøvik, Kongsvinger og Brevik er fjernet eller byttet ut med blikk og stål for lenge siden!

Norsk Brændselolje opplevde bla noen sammenslåinger og er en del av Statoil i dag.

Igjen takk til JonnS!