Pioner

pioner1«Nostalgibølgen» utgis av samme gjengen som Norsk Motor Veteran og er et magasin for maritim historie. 4 blad er hittil blitt utgitt og kan absolutt anbefales for de som har interesse for båter og helst eldre utgaver av disse.

I siste utgave kan en bla lese om «Armert Plastic» i Ålesund. Disse begynte tidlig å lage plastbåter og en av utgavene var en åpen basbåt beregnet for sildefiske. Da dette fisket stoppet opp så de seg rundt etter nye markeder og en av løsningene som ble prøvet ut var å lage overbygg på denne båten. En i familien hadde en VW Transporter som firmabil og denne ble brukt til å lage form av tak og vinduer. pioner2Deretter ble det tilpasset båten og den første lukkede plastsnekken av typen Pioner var en realitet.

Den første utgaven som ble bygget finnes fortsatt og er i meget bra stand. Den brukes i sommerhalvåret og har enda det originale bunnstoffet fra 1959; En ekte Sunnmøring altså!