Garasjetid

På tross av uendelige lister av ting som skulle vært gjort utendørs gjør temperaturen at dette frister lite. Fritiden brukes stort sett  i garasjen til å fikse småting mens en venter på at lysten til å starte på vinterens store prosjekt kommer.  Diverse småreparasjoner er utført pluss motorer ++ er demontert. Alle deksler fra delemotoren er tatt av og blir gjort ren, tanken er å få disse (pulver)lakkert i løpet av vinteren.

Originalmotoren til Ghiaen er også demontert for å se nærmere på hva som kan gjøres med skaden som oppstod pga repro-reimhjulet. Jeg har vært i kontakt med et par stykker med kompetanse innenfor området og noen ideer er foreslått, forhåpentligvis kan dette sveises og settes tilbake til slik den var ny. Utrolig irriterende at dette skjedde med tanke på at det var «matching-numbers» pluss at demonteringen har vist at motoren var i utrolig bra stand og lite slitt. Dette tyder på at den lave kjørelengden som har vært oppgitt på bilen kan stemme.