oil skift

Oil skift – smøring service

1 time arbeide a 3.60
2,5 l oil a  3.50
Smøring  6.00
Tilsammen kr 18,35

Det har skjedd litt med prisene siden 1955!