«Save My Bug»

Antall instrumenter og varsellys på eldre VW er som kjent ikke det beste. Det som ofte savnes mest er overvåking av oljetemperatur.
«Save My Bug» har løst problemet på en enkel og billig måte: