BT Modellbil

Modellbil – Volkswagen T2 i Bergens Tidendes tjeneste – samleobjekt!
Bergens Tidende har fått laget et begrenset antall Volkswagen T2 modellbiler, identisk med de som var i tjeneste for Bergens Tidende over hele Vestlandet mellom siste halvdel av 60-tallet og helt fram til 1990. Bilen leveres i ”monter” med nummerert sertifikat. Modellbilen står utstilt i Resepsjonen, og kan kjøpes i BTbutikken eller i Resepsjonen.
Ordinær pris kr.: 550,-  Pris m/BTkort kr.: 450,- Foto/tekst: bt.no