Spökmackar

«Alla har vi en relation till macken. Full tank, en glasspaus eller en varmkorv har räddat vilken resa som helst. Med bensinbolagen spreds framtidsinriktade former och funktionell arkitektur över hela landet. Mycket av detta försvinner nu i en allt snabbare takt. Sedan sextiotalets slut har 6.000 stationer slagit igen. I Spökmackar presenteras spåren av det som finns kvar. Under ett par år har Henrik og Therese Nerlund rest genom Sverige och dokumenterat lämningarna efter landets tankställen. Det har varit en resa i estetik, arkitektur, rost, förstörelse, förfall och i viss mån nostalgi. Detta är mackarnas berättelse.»
EAN: 9789197984218
Forlag: Tangent förlag
Utgitt: 2012
Språk: Svensk