Nasjonale turistveger: Aurlandsfjellet

Køyreturen går frå fjord til fjord over høgfjellet der snøen ligg store delar av sommaren. Utsiktsplattforma Stegastein er ein naturleg stoppestad og byr på ei svimlande utsikt over fjordlandskapet. Nærøyfjorden med sin verdsarvstatus er ei flott oppleving i området. (fra Nasjonale turistveger)