Hjulet, Gamle Mossevei

Hjulet, eller Ringnes som stedet het når det åpnet på slutten av 1860, var et serveringsted fram til 1970. Dette var opprinnelig en skysstasjon som ble bygget samtidig med Mosseveien men stedet slik vi kjenner det i dag ble oppført på 20-30 tallet. Navnet «Hjulet» kom etter at det store reklamedekket fra Askim gummivarefabrikk (Viking) ble satt opp midt på 30 tallet. Hjulet var et populært stoppested på 50-60 tallet men da den nye veien ble lagt utenom ble stedet lagt ned like etter. På området finnes det også en BP stasjon som riksantikvaren har foreslått fredet. Kilde: Nostalgisiden