Hva trekket skjulte…

Disse 2 panelene dukket opp på oktobermarkedet og muligheten til å fjerne skaitrekket kunne en ikke si nei til. Under befant det seg tilnærmet perfekte paneler og farge/mønster tilsier zwitter (overgangsmodellen mellom splitt/oval folkevogn 52/53) samt oval fra 53. Mest trolig ble trekket montert når bilen var ny og ikke fjernet før etter 60 år(!); tenk om en hadde funnet resten av interiøret også!  En rengjøring trengs men det får være opp til ny eier hva som skal gjøres.