Delemarked på Breistein

VWACBs årlige delemarked ble arrangert onsdag 17/10 i klubbens lokaler på Breistein. Mye folk møtte frem og flere hadde tatt med seg ting de ville bli kvitt. Ingen NOS Judson eller Heb-bakluke dukket opp for salg men mye deler skiftet eier i løpet av kvelden. Takk til vwacb!