Fjell Festning

Dette bildet (som jeg har fått fra Ståle) er tatt i innkjøringen til Fjell Festning. På tross av manglende farger kan vi nok gå ut fra at bilen er militærgrønn og det er tatt på 60 tallet en gang. Bildet er funnet under en opprydning og historien rundt det er ukjent men mange har tatt militærtjeneste og rep-øvelser på festningen. Takk for bidraget!
Fjellfest copy