Rødsund bensinstasjon, Våler

Shell-stasjon bygd i årene etter krigen som er en funkisstasjon. I drift til midten av 1980-årene. Pusset teglstensbygning med pulttak som danner halvtak over pumpeområdet. Et fint eksempel på et landsens bilmiljø; karakteristisk for perioden fra tidlig 30-tall til tidlig 50-tall. Byggteknisk i akseptabel forfatning, med innredning, noe utstyr og utvendig, påmalt logo på veggen. Statens vegvesen har planlagt rasteplass i tilknytning til stasjonsmiljøet; noe også kommunen ønsker – i tillegg til istandsetting av stasjonsbygningen. Tekst: Riksantikvaren  Foto: Kristian