1953 Barndoor instruksjonsbok

Her er noe en ikke kommer over for ofte; Original Norsk(!) instruksjonsbok til en juni 1953 Transporter. 10 dager lå den til salgs før undertegnede kom tilfeldig over annonsen. Her er noen av de mange illustrasjonene og bildene som finnes i den, i tillegg til masse forklaringer på diverse reparasjoner osv. Langt fra det en finner i dagens instruksjonsbøker altså.