Ny bensinstasjon på Borlaug!

De som kjører Bergen-Oslo via Hemsedal eller Filefjell har vel ikke unngått å se den lille nedlagte bensinstasjonen som lå i krysset på Borlaug. Denne ble fjernet pga ny rundkjøring men har nå dukket opp som «ny» på et bygdetun rett over veien.
Historikk: Den fyrste bensinpumpa kom til  Borlo på slutten av 30 tallet og var ei MIL håndpumpe. I 1945 vart det skreve kontrakt med Esso/Standard og ei elektrisk pumpe kom på plass sammen med den vesle oljekiosken. Ny oljekiosk vart bygd i 1954 og stasjonen fekk då 2 bensinpumper og litt seinare 3 stk. Veslekiosken blei deretter nytta til salg av is, brus og suvenir. I 1980 åra vart stasjonen modernisert for så å bli avvikla i 1999.


Bevaringsverdige bensinstasjoner #2

Trondheimsveien 111, Skedsmo kommune (ved Skedsmokorset). Det ble etablert bensinpumpe på stedet i 1928, mens selve stasjonen ble oppført i 1935. Eier av stasjonen var smed Hans Haakensen; sønnen Gunnar E. Haakensen overtok etter Den andre verdenskrig. Nåværende eier er Lars Haakensen. Det var Norsk-Engelsk Mineralolie Aktieselskab (Norske Shell fra 1939) som bygde stasjonen og sto for leveranser av bensin og oljeprodukter. (Tekst: Riksantikvaren – Foto: Kristian)