Bevaringsverdige bensinstasjoner #2

Trondheimsveien 111, Skedsmo kommune (ved Skedsmokorset). Det ble etablert bensinpumpe på stedet i 1928, mens selve stasjonen ble oppført i 1935. Eier av stasjonen var smed Hans Haakensen; sønnen Gunnar E. Haakensen overtok etter Den andre verdenskrig. Nåværende eier er Lars Haakensen. Det var Norsk-Engelsk Mineralolie Aktieselskab (Norske Shell fra 1939) som bygde stasjonen og sto for leveranser av bensin og oljeprodukter. (Tekst: Riksantikvaren – Foto: Kristian)