Bevaringsverdige bensinstasjoner #3

Bensinstasjon ved Kjevik flyplass (Forsvarets område),
Kristiansand. Funksjonalistisk. (Tekst: Riksantikvaren)2
13

 

 

5