Bevaringsverdige bensinstasjoner #4

Garasjeanlegg, Jønnevald I, Skien. Anlegg for Norborgs Bilruter. Oppført 1950. Skal muligens overtas av Rutebilhistorisk forening og Telemark museum. I tillegg til garasjen, er anlegget bevart komplett med boligdel, hage og åker til rutebileiers naturalhusholdning – slik det var for 40–50 år siden. En av Norborg Bilruters gamle busser er også sikret for ettertiden. (Tekst: Riksantikvaren)