«The missing splitt»

Bilder fra boken «RALLY – et portrett av Henning Solberg»
Info fra Autosys på min splitt (tidligere eiere):
03/03 87 – 21/07 89 Terje Solberg, Spydeberg
Hmm, sikkert bare en tilfeldighet…
Solberg2Solberg1