Norske VW-skilt

Dette er de 4 Norske VW-skiltene jeg har kommet over i løpet av 30 år+.  Noen som vet om det finnes flere??
vwskilt